Werken met baby's

Als pedagogisch werker ben je de hele dag met kinderen in de weer. De manier waarop je met kinderen omgaat, bepaalt in hoge mate of zij zich prettig en gezien voelen in de groep, of ze hun eigen keuzes volgen en vol initiatief aan de slag gaan, en of ze lekker en betrokken spelen – alleen of met andere kinderen. 

Baby’s hebben een specifieke begeleiding nodig op het gebied van non- en preverbaal communiceren, lichaamsverzorging en ontwikkelingsgerichte activiteiten. De cursus werken met baby’s bevat vakkennis en vaardigheden op het gebied van deze onderdelen.

 

Complexiteit

De pedagogisch medewerker is in staat om ouders/verzorgers te informeren over de brede ontwikkeling en het welbevinden van de baby. De complexiteit van haar werkzaamheden zit voornamelijk in het afstemmen op elke individuele baby en het inspelen op het snel doorlopen van de eerste ontwikkelingsfases van de baby. Kennnis van de ontwikkeling, bijpassende spel- en ontwikkelingsmaterialen en aandachtspunten bij de verzorging voor specifiek de groep baby’s maken onderdeel uit van deze training.

De pedagogisch medewerker houdt rekening met het ritme van iedere baby en zorgt voor structuur, herkenbaarheid en veiligheid. Zij biedt iedere baby alle ruimte om met passend ontwikkelingsmateriaal zelf te spelen en te experimenteren om zodoende te komen tot diepgaand spel en heeft tevens individuele contactmomenten, waarbij de initiatieven van de baby in zijn ontwikkeling leidend zijn. Het gegeven dat er in een groep vaak meerdere baby’s zijn, die allemaal individuele aandacht en verzorging dienen te krijgen, maakt het werk complex.

 

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

De pedagogisch medewerker heeft de verantwoordelijkheid over enkele baby’s. Deze baby’s vormen echter pedagogisch gezien geen groep. Haar verantwoordelijkheid betreft het individueel begeleiden, ondersteunen en eventueel stimuleren van de ontwikkeling en het respectvol verzorgen van iedere baby.

Hierbij heeft de pedagogisch medewerker per baby een onderliggend plan dat alle ontwikkelingsfacetten beslaat, ze observeert en rapporteert vorderingen en past haar aanbod aan op de ontwikkelingen die zij of de ouders waarnemen. Zij observeert ook de fysieke ontwikkeling van de baby en kan signaleren of er sprake is van discomfort, waarbij zij dan een ‘uitsluitingslijst’ kan afvinken en gepaste actie onderneemt. Ze werkt volgens de standaardprocedures en protocollen van de organisatie. Zij houdt rekening met de sociaal-emotionele verbondenheid die de ouder/vervangende opvoeder voelt met de baby.

 

Richting de ouders is zij een betrouwbare, dienstverlenende partner.

De beginnend beroepsbeoefenaar werkt samen met collega’s in een team. Haar werkzaamheden stemt ze af met het team en voert ze zelfstandig uit onder regie van een leidinggevende. Ze is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen werkzaamheden met baby’s. Bij complexe vraagstukken kan zij terugvallen op de leidinggevende en het team..

Inhoud

De pedagogisch werker:

 • heeft kennis van de ontwikkeling van het baby-brein in de leeftijdsfase van 0 tot 2 jaar en de invloed hiervan op het gedrag van de baby
 • heeft kennis van de cognitieve, taal-, fijne en grove motorische, zintuiglijke en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de baby in de leeftijdsfase van 0 tot 2 jaar
 • heeft kennis van de mijlpalen gerelateerd aan de cognitieve, taal-, fijne en grove motorische, zintuiglijke en de sociaal-emotionele ontwikkelingsgebieden van de baby in de leeftijdsfase van 0 tot 2 jaar
 • heeft kennis van spel- en ontwikkelingsmaterialen in relatie tot de ontwikkelingsfase (de pasgeborene, de roller en de lopende dreumes) waarin de baby zich bevindt
 • heeft kennis van de fysieke ontwikkeling bij baby’s
 • heeft kennis van voedingsstoffen die mogelijk allergische reacties kunnen opwekken bij baby’s
 • kan baby’s op een respectvolle manier verzorgen (verschonen, voeden en naar bed brengen) met als uitgangspunt de eigen inbreng van de baby conform de ontwikkelingsfase van de baby
 • kan omgaan met de verschillende temperamenten van baby’s (bijvoorbeeld onrustige baby’s)
 • kan (contact)initiatieven (verbale en non-verbale) van baby’s herkennen en hierop adequaat reageren
 • kan tiltechnieken voor baby’s toepassen op een voor de baby respectvolle en voor de baby ergonomisch verantwoorde manier
 • kan inspelen op het individuele slaap- waakritme van de baby
 • kan zorgen voor een voorspelbare structuur, zowel voor de individuele baby als voor de groep
 • kan baby’s respectvol corrigeren conform de leeftijd
 • kan interacties tussen baby’s onderling stimuleren en begeleiden
 • kan op speelse wijze omgaan met irritatie tussen kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar
 • kan antwoorden geven op vragen van ouders met betrekking tot ontwikkeling en welbevinden van de baby
 • is zich bewust van eigen invloed op het kind (druk, rustig, concentratie) en kan hiermee professioneel omgaan
 • kan activiteiten aanbieden uitgaande van kennis van de brede ontwikkeling en de behoefte van de individuele baby: signaleren, creëren en benutten van kansen
 • kan spel- en ontwikkelingsmaterialen aanbieden aan de pasgeborene, de roller en de lopende dreumes
 • kan een speelleeromgeving creëren die recht doet aan de brede ontwikkeling en behoeftes van baby’s

Kosten

Eur. 1580,- (exclusief B.T.W.).

Eur. 50,- boek- en materiaalkosten (indicatief)

Diploma/certificaten

Mbo-certificaat (keuzemodule)

Erkend volgens wet IKK (FCB cao partners kinderopvang)

Duur/lesdagen en -tijden

6 dagen of 12 dagdelen (8 uren per keer voorbereiding en huiswerk)

Erkend volgens wet IKK (FCB CAO partners kinderopvang)

Beschikbare lesdagen en -tijden: op aanvraag.

Deze training wordt gegeven door Hanneke Vullings of Marion Oomen.

Meld je aan voor een cursus werken met baby's

Blijf op de hoogte van alle nieuws en opleidingen van Instituut Broers.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contact

 • Apennijnenweg 14, 5022 DV Tilburg
 • +31 13 580 2288
 • secretariaat@instituutbroers.nl
 • www.instituutbroers.nl

Volg ons

Top