21 Century Skills

    Vanaf komend schooljaar gaan wij meer doen met de skills die jij al in huis hebt. Deze komen soms niet voor in het kwalificatiedossier maar het zijn wel skills die jij beheerst. Denk bijvoorbeeld aan het volgende: Jij traint op woensdag een groepje kinderen bij een sportclub. Hiervoor moet je kunnen leiden, begeleiden,

Top