Werken met baby’s:

‘Een welkome aanvullende cursus voor de kinderopvangbranche’

Werken in de kinderopvang brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee. Gespecialiseerd Pedagogische medewerkers nemen de ouders een stuk begeleiding en opvoeding uit handen. Deze mogen dan ook verwachten dat ze daartoe goed opgeleid mee aan de slag gaan.

Instituut Broers MBO college heeft veel ervaring met het dagopleidingstraject dat zowel MBO 3 als 4 niveau omvat. Maar ook voor aanvullende cursussen, trainingen en zelfs maatwerk opleidingen hebben veel kinderopvangcentra de weg naar deze opleider gevonden. Onlangs is het portfolio aangevuld met flink wat interessante na- en bijscholings cursussen voor diverse opleidingsrichtingen, maar in het bijzonder ook voor Pedagogische medewerkers in de kinderopvang.

‘We hebben al veel ervaring in het opschalen van niveau 3 medewerkers naar niveau 4. Voor veel BSO’s en kinderopvangcentra hebben we daar tot veler tevredenheid mooie maatwerktrajecten voor kunnen realiseren. Want na de dagopleiding houdt het leren niet op in deze branche… Nieuwe inzichten, maar ook nieuwe wetgeving maakt het noodzakelijk goed bij te blijven. Zo hebben we het afgelopen schooljaar ook diverse trainingen Vier VVE mogen verzorgen. Telkens weer maatwerk, zodat het voor de organisatie haalbaar en betaalbaar blijft.’ Aldus Hans van Gestel, directeur van dit opleidingsinstituut.

Méér
Maar er is meer, want zoals geciteerd, de opleiding is noch met het MBO 3, noch met het MBO 4 diploma helemaal up-to-date: ‘ Inzichten, talenten, verscheidenheid in ontwikkeling, cultuur, communicatie met ouders, enz. Het zijn allemaal aspecten waar een gespecialiseerd pedagogisch medewerker mee te maken heeft. Het is een dynamisch vak dat iedere dag voor andere situaties zorgt. En je werkt met kleine kinderen, soms wel baby’s. Daar moet je goed op voorbereid zijn, want de ouders vertrouwen volledig op de professional in de kinderopvang.
Zo hebben we ook een training “Communicatie en klantgericht werken in de kinderopvang”. Cursisten zijn vooral blij met de pragmatische aanpak, die we veelal ter plekke organiseren. De dingen van de dag komen daarbij aan de orde en hierbij steekt men veel op. Cursisten krijgen een certificaat na afloop.
Daarnaast is ook de gespecialiseerde cursus “Werken met baby’s” erg in trek momenteel. Het is een leergang die afgerond wordt met een officieel MBO-certificaat dat erkend is volgende wet IKK (FCB cao partners kinderopvang). Baby’s hebben een specifieke begeleiding nodig op het gebied van non- en preverbaal communiceren, lichaamsverzorging en ontwikkelingsgerichte activiteiten. De cursus “Werken met baby’s” bevat vakkennis en vaardigheden op het gebied van deze onderdelen.’

Professioneel
Het portfolio van Broers omvat een veelvoud aan gespecialiseerde trainingen en cursussen (ook buiten de kinderopvang!) voor professionals. De kracht is vooral de op de klantgerichte aanpak die Broers’ opleidingen hanteren. Desgewenst worden opleidingen en cursussen op locatie gegeven en georganiseerd volgens het ‘men vraagt, wij draaien’ principe. Behalve voordeel levert dit met name een mooie situatiegerichte leergang op die direct en ter plekke aan de praktijk getoetst kan worden.

Meer informatie?

Top