Je leven lang leren

Om voorbereid te zijn op een toekomst waarin iemand meerdere functies op de arbeidsmarkt vervult, moeten burgers goed zijn opgeleid én hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen.

Dit meldt de Onderwijsraad (hét adviesorgaan voor de regering op het terrein van het onderwijs) op haar website. Hiermee beoogt dit adviesorgaan het leren in alle levensfasen te stimuleren. Er is subsidie toegekend door de overheid.

De raad kent vier basisfuncties toe aan ‘een leven lang leren’:

  • reparatie: wie geen opleiding heeft gevolgd op jonge leeftijd, moet dat later kunnen inhalen;
  • wisseling in loopbaan: wie er pas op latere leeftijd achter komt dat hij iets anders wil doen of talenten ontdekt, moet een opleiding kunnen volgen om een switch te maken;
  • bij de tijd blijven en vooruitkomen in de samenleving: volwassenen moeten hun kennis en competenties actueel kunnen houden om zo hun arbeidsmarktpositie op peil te houden en te werken aan verbetering van hun positie;
  • sociaal-culturele en persoonlijke functie: mensen leren niet alleen voor hun arbeidsloopbaan, maar ook om zich in algemene zin te blijven ontwikkelen.

De raad heeft een aantal aanbevelingen geformuleerd om deze basisfuncties optimaal te realiseren:

  1. versterk het aanbod;
  2. laat belanghebbenden investeren in postinitieel onderwijs;
  3. maak het hoger onderwijs aantrekkelijk voor werkenden;
  4. verzilver kennis en vaardigheden die buiten school zijn aangeleerd; en formuleer een visie op het toekomstperspectief voor onderwijs aan volwassenen; en
  5. verplicht leraren tot bij- en nascholing om hun professionalisering vorm te geven.

Broer MBO college onderschrijft de vier basisfuncties die de raad toekent aan ‘een levenlang leren’. In een aantal vervolgblogs gaan we kort in op de aanbevelingen van de raad  die hierboven geformuleerd staan om te duiden in hoeverre dit van toepassing is op het opleidings- en cursussenaanbod van Broers MBO college en Broers MBO Trainingen en Cursussen.

Monique Verhagen

Opleidingscoördinator Broers MBO college

Top