Bij Broers MBO college géén extra studiekosten…

Er is de laatste tijd veel commotie geweest over extra schoolkosten waar studenten op het MBO in diverse opleidingen mee geconfronteerd worden. Op radio, televisie, gedrukte- en sociale media zijn diverse voorbeelden hiervan geschetst.

Corné Broers, directeur van Broers MBO-college in Tilburg en Eindhoven wil daar het volgende over kwijt: ‘Iedere opleiding neemt kosten met zich mee, dus ook een MBO-opleiding. Belangijk is daarbij wel dat je als opleidingsintstituut op heldere en duidelijke wijze inzage geeft in die kosten. Wij zijn een particuliere MBO-opleiding. Hierbij moeten wij dus alle subsidies en financieringsextraatjes ontberen, die een gangbare MBO-opleidng wel heeft. Wij hebben dus van oudsher al ervaring met het uitpuzzelen hoe we de opleidingskosten voor ouders en studenten zo overzichtelijk mogelijk houden. Goede contacten met onze stage-gevende bedrijven en organisaties hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat studenten in diverse van onze opleidingen hun studiekosten terug kunnen verdienen. Als we ze daar bovenop ook nog eens een baangarantie kunnen bieden – hetgeen ook in verschillende van onze opleidingstrajecten mogelijk is – dan snijdt het voor ouders pas echt hout… Tel daarbij op dat we een traject aanbieden waarbij men niveau 4 in twee jaar volbrengt en niveau 3 in 1 jaar. In geld uitgedrukt scheelt dat dan de helft tot eenderde ten opzichte van een vier- of driejarig traject.’ Aldus directeur Broers.

Helder
‘Veel ouders kiezen voor deze heldere financieringsopzet en het snelle studietraject in één of twee jaren geeft daarbij dan ook de doorslag. Overigens beschikken we met ingang van komend schooljaar -naast de DUO mogelijkheden, waar ook onze studenten boven de 18 jaar ook voor in aanmerking komen- over een aantrekkelijke studentenkredietregeling’, vult Broers in zijn betoog aan.

Extra kosten? Altijd vooraf aangeven.
‘Met betrekking tot extra kosten, waar men op andere opleidingen mee geconfronteerd wordt wil ik nog kwijt dat het een kwestie van helder vooraf communiceren is naar de ouders toe. Bij onze opleidingen weet iedereen vooraf heel duidelijk wat de extra kosten zijn. Het staat eenvoudigweg per opleiding op onze website gespecificeerd. Hierbij is in ieder geval geen sprake van duizenden euro’s per jaar, zelfs niet inclusief de traditionele schoolkampen die wij organiseren…’

Broers MBO college in Tilburg en Eindhoven verzorgt 1- en 2 jarige MBO opleidingen op niveau 3 en 4 tot reguliere en dus erkende MBO-diploma’s. Daarnaast verzorgt de organisatie ook een keur aan cursussen, trainingen en bedrijfsopleidingen op maat voor bedrijven en organisaties.
Meer info: www.broersmbocollege.nl

Top