Blog

21 Century Skills

    Vanaf komend schooljaar gaan wij meer doen met de skills die jij al in huis hebt. Deze komen soms niet voor in het kwalificatiedossier maar het zijn wel skills die jij beheerst. Denk bijvoorbeeld aan het volgende: Jij traint op woensdag een groepje kinderen bij een sportclub. Hiervoor moet je kunnen leiden, begeleiden,

Werken met baby’s:

‘Een welkome aanvullende cursus voor de kinderopvangbranche’ Werken in de kinderopvang brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee. Gespecialiseerd Pedagogische medewerkers nemen de ouders een stuk begeleiding en opvoeding uit handen. Deze mogen dan ook verwachten dat ze daartoe goed opgeleid mee aan de slag gaan. Instituut Broers MBO college heeft veel ervaring met het

Locatie Bouwmensen

Verslag van werkzaamheden 2020/21

Er is veel gebeurd in korte tijd in het afgelopen Coronajaar. Vanaf het schooljaar 2020-2021 bieden wij geen Bol opleidingen meer aan. Wij gaan ons richten op BBL opleidingen in de zorgsector. Maar door de samenwerking met de bouwmensen (vanaf 01-01-2021) gaan wij bouwopleidingen aanbieden. Lees het hele verslag van werkzaamheden 2020/2021

Je leven lang leren

Om voorbereid te zijn op een toekomst waarin iemand meerdere functies op de arbeidsmarkt vervult, moeten burgers goed zijn opgeleid én hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. Dit meldt de Onderwijsraad (hét adviesorgaan voor de regering op het terrein van het onderwijs) op haar website. Hiermee beoogt dit adviesorgaan het leren in alle levensfasen te

Bol of BBL?

Wat meer duidelijkheid over het verschil Ben je wel op zoek naar een nieuwe opleiding en weet je niet of je een BOL of BBL opleiding wilt gaan doen? Hieronder zet de opleidingscoördinator -opleidingen van Broers MBO college alles even voor je op een rijtje. Beroeps opleidende leerweg (BOL) ‘Bij een BOL opleiding ga je

Bij Broers MBO college géén extra studiekosten…

Er is de laatste tijd veel commotie geweest over extra schoolkosten waar studenten op het MBO in diverse opleidingen mee geconfronteerd worden. Op radio, televisie, gedrukte- en sociale media zijn diverse voorbeelden hiervan geschetst. Hans van Gestel, directeur van Broers MBO-college in Tilburg  wil daar het volgende over kwijt: ‘Iedere opleiding neemt kosten met zich

Top