De nieuwe BPV-readers zijn beschikbaar!

Voor alle opleidingen geldt dat er voor de eerstejaars studenten nieuwe BPV-readers zijn. Je kunt ze hier downloaden.

Deel_1_BPV-beoordelingsreader_(voor alle studierichtingen)

Deel-2-BA-BPV-beoordelingsreader (Bedrijfsadministrateur)
Deel-2-DIR-BPV-beoordelingsreader (Managementassistent/directiesecretaresse)
Deel-2-FAM-BPV-beoordelingsreader (Financieel administratief medewerker (niveau 3))
Deel-2-GPM-BPV-beoordelingsreader (Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang)
Deel-2-ICT-BPV-beoordelingsreader (ICT-beheerder_
Deel-2-JAA-BPV-beoordelingsreader (Junior assistent accountant)
Deel-2-LVD-BPV-beoordelingsreader (Luchtvaartdienstverlener)
Deel-2-MBICT-BPV-beoordelingsreader (Medewerker beheer ICT (niveau 3))
Deel-2-OAS-BPV-beoordelingsreader (Onderwijsassistent)
Deel-2-PMK-BPV-beoordelingsreader (Pedagogisch werker kinderopvang (niveau 3))
Deel-2-SBL-BPV-beoordelingsreader (Sport en bewegen (1e leerjaar))
Deel-2-SEC-BPV-beoordelingsreader (Secretaresse)

Het keurmerk NRTO: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

 

Instituut Broers bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Instituut Broers voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk