De nieuwe BPV-readers zijn beschikbaar!

Voor alle opleidingen geldt dat er voor de eerstejaars studenten nieuwe BPV-readers zijn. Je kunt ze hier downloaden.

Deel_1_BPV-beoordelingsreader_(voor alle studierichtingen)

Deel-2-BA-BPV-beoordelingsreader (Bedrijfsadministrateur)
Deel-2-DIR-BPV-beoordelingsreader (Managementassistent/directiesecretaresse)
Deel-2-FAM-BPV-beoordelingsreader (Financieel administratief medewerker (niveau 3))
Deel-2-GPM-BPV-beoordelingsreader (Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang)
Deel-2-ICT-BPV-beoordelingsreader (ICT-beheerder_
Deel-2-JAA-BPV-beoordelingsreader (Junior assistent accountant)
Deel-2-LVD-BPV-beoordelingsreader (Luchtvaartdienstverlener)
Deel-2-MBICT-BPV-beoordelingsreader (Medewerker beheer ICT (niveau 3))
Deel-2-OAS-BPV-beoordelingsreader (Onderwijsassistent)
Deel-2-PMK-BPV-beoordelingsreader (Pedagogisch werker kinderopvang (niveau 3))
Deel-2-SBL-BPV-beoordelingsreader (Sport en bewegen (1e leerjaar))
Deel-2-SEC-BPV-beoordelingsreader (Secretaresse)

Het keurmerk NRTO: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

 

Instituut Broers bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Instituut Broers voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk

Twee MBO-diploma's binnen twee jaren!

  • Onderwijsassistent en Gespecialiseerd pedagogisch werker (KO) in 2 jaren!
  • Junior assistent-accountant en Bedrijfsadministrateur in 2 jaren!

Ja, je leest het goed. Instituut Broers combineert twee opleidingen tot een verkort traject van 2 jaren! Ben jij een goede gemotiveerde leerling en wil je jezelf inzetten om twee diploma's in 2 jaren te halen? Bezoek dan onze open avond en informeer naar de mogelijkheden.

Trainingen en cursussen

Bij cursussen kennen we een langere looptijd. Die staat aangegeven. Bij een training wordt in één dag intensief les gegeven met een specifiek doel. In kleine groepen (of privé) wordt de dag vormgegeven op onze vestiging in Tilburg of Eindhoven. De lesdag wordt onderbroken door passende pauzes en een luxe lunch. Via de knop Training in de balk is ons aanbod zichtbaar. Nadere inhoudelijke informatie over de training is zo via een muisklik te bekijken. De mogelijkheid tot direct inschrijven wordt geboden. Mochten er vragen zijn, bel dan tijdens kantooruren ons secretariaat onder nummer 013-5802288. Offertes op maat voor bedrijven worden indien gewenst gemaakt.